Att söka jobb i Sverige

Mål:

-Att bekanta sig med arbetsmarknaden i Sverige eller i något annat nordiskt land

-Att ta reda på lediga arbetsplatser i Sverige eller i något annat nordiskt land inom sin egen bransch

-Söka information om arbetsvillkoren inom en viss bransch eller för en specifik position  (Antalet arbetstimmar i veckan, antalet semesterdagar, lön, övriga förmåner osv.)

(-att söka bostad och hobbyer)

 

Innehåll:

-Ta reda på arbetsmarknaden i Sverige. Hur många lediga arbetsplatser finns det? Vad är arbetslöshetsgraden? Hur ser situtationen ut på din bransch?

-Sök lediga arbetsplatser inom din bransch

-Ta reda på arbetsvillkoren och förmånerna

(-Sök bostad på området och kolla vilka hobbymöjligheter det finns där. T.ex. om du har ridning eller ishockey som hobby, kolla hurdana möjligheter det finns)

-Laga en presentation om arbetsplatsen och skriv dina egna reflektioner. Skulle du kunna tänka dig att flytta? Varför? Varför inte?

 

Tips: Fortsätt gärna med att skriva arbetsansökan till platsen som du har valt (se uppgift XX)

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: