Att bemöta kunden

Mål

att lära sig om kundbetjäning, kundresan, svenska för kundservice ansikte-mot-ansikte, i telefon och på internet

nivå    B1-B2

Välj tre av följande uppgifter, en skriftlig och två muntliga.

Förhandsuppgift

uppgift 1: Bra kundservice

Tänk om någon positiv erfarenhet i kundbetjäning som kund som du haft. Beskriv situationen och vilka saker det var som gjorde erfarenheten positiv.

Beskriv din kundresa och möjliga ’touchpoints’ under resan. Lämna in som video eller rapport.

eller

Utför en intervju med målet att få beskrivningar om bra kundservice. Planera frågor och be folk berätta och beskriva sin erfarenhet.
Lämna in som video eller rapport.

 

Bearbetning
Uppgift 2: Kundservice i min bransch (grupparbete)

Lär dig om kundbetjäning i din bransch (branschspecifikt material på din grupps inlärningsomgivning). Tänk på någon krävande kundbetjäningssituation som du varit med om eller kom upp men ett scenario. Spela in en diskussion.
Dialogerna ses och kommenteras av andra studerande i klassen eller på nätet/Skype.
Alla kommenterar två gruppers videor.

Uppgift 3: Jag och kundservice
Berätta om din egen erfarenhet i kundtjänst och vilka kompetenser som gör dig bra i jobbet samt lika du skulle vilja utveckla.
Spela in som video, laga en infograf/presentation och presentera muntligt i klassen.

Uppgift 4: Att arbeta i kundbetjäning

Intervjua någon som jobbar i kundtjänst och som är svenskspråkig. Du kan planera frågor om arbetet i kundtjänst, krävande situationer, arbetets ros och ris, erfarenhet och examen som personen har, utbildning hen fått osv. Spela in intervjun (audio eller video) och lämna på Moodle. Rapportera muntligt i klassen eller på video.

Uppgift 5: Kundbetjäning på stan 

Bekanta dig med mystery shopping som en metod och välj två företag i samma bransch som du ska besöka. Planera mystery shopping besök, laga gärna en formulär och framework. Utför shoppingen och rapportera. Rapporten kan du lämna in i Word, PowerPoint med inspelning eller video.

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: