Affärskultur i Norden

1 Förhandsuppgifter

Bekanta dig med teorier om kulturkompetens och ditt hemlands samt ett valt lands kommunikationsstilar och affärskommunikation.

Exempel på lämpligt material samlat på Padlet
Du kan använda även egna källor.

2 Bearbetning

Först, analysera ditt hemlands kultur och kommunikation. Sedan, välj något nordiskt land och studera dess kultur och hur landet klassificeras enligt minst två teorier om kulturkompetens. Jämför den valda kulturen och dess kommunikationssätt med den finska.
ELLER
Jämför nordisk kulturkompetens och kommunikation med en vald kultur utanför Norden.

Förbered en presentation på dina resultat och ge tips för en som planerar göra affärer i denna kultur. Ge gärna egna exempel. Jämför målkulturen och dess kommunikationssätt med de finska.

3 Presentation och diskussion

Presentera för klassen med hjälp av visuella hjälpmedel (Prezi, Emaze, Canva, Power-Point) eller laga en video (Edvisto, Screen-o-Matic, Power-Point inspelning). Presentationen ska vara i 5 – 10 minuter.

Håll presentationen i klasser/Skype/GoogleHangouts och kom ihåg att ha en frågestund i slutet.
ELLER
Ta del i en gallery walk -session där flera studerande presenterar sitt arbete.
Kommentera och evaluera din egen prestation samt andras i virtuell diskussion, ansikte-mot-ansikte eller skriftligt.
Kommentarer: korta kommentarer om det du lärt dig, det som var bra, förbättringsidéer.

Extra
Som uppföljning kan gruppen göra en simulation om möten i vilken deltagarna representerar de valda och presenterade kulturerna. Studerandena ska använda de tips som gavs i presentationerna och agera enligt de beskrivna beteende- och kommunikationsmönstren.

#läsa #tala #analysera #presentera

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: