Reklamationsdialoger

Reklamationerna är väldigt känsliga i affärslivet, och ofta sköts de via epost eller med hjälp av färdiga nätblanketter. Då och då har man bråttom eller av någon annan orsak vill man sköta reklamationen i telefon eller ansikte mot ansikte. Och nu tränar vi detta.

Reklamationsdialoger på video

INSTRUKTIONER PÅ FINSKA MUNTLIGT VIA FÖLJANDE LÄNK:

https://video.laurea.fi/media/Reklamationsdialoger+p%C3%A5+video/0_1z1xb1c4

Mål:

  • att klara sig i autentiska reklamationsdiskussioner
  • att träna hur man tar tillfället i akt i besvärliga situationer
  • att träna hövlighetsord
  • att öva branschord

Uppgifter:

1. Bekanta dig med all skriftlig material om reklamationernas teori på förhand.

2. Träna reklamationsord med hjälp av quizlet:   https://quizlet.com/247469864/reklamationer-flash-cards/ .

På lektionen:

  1. Fundera på en reklamationssituation som du kan möta i ditt blivande arbete i kundarbetet.
  2. Skriv en så autentisk dialog som möjligt av reklamationssituationer.
  3. Dialogerna ska vara professionella och handla om sådana saker där det krävs branschens specialkunnande (d.v.s. inte vad som helst allmänt prat)
  4. Dialogerna ska ha en början och slut, och först ska ni beskriva vem som tar del i dialogen och vem som tar del i dialogen.
  5. Spela dialogen på video och returnera länken till dialogen (YouTube eller liknande).

Efter lektionen:

  1. Kommentera åtminstone två reklamationsinspelningar som dina kompisar har gjort. Koncentrera dig på situationen som helhet och på användning av branschord i dina kommentarer.

Omfattning: 0,5 sp

#videouppgift

(Nivå: B1-C1a)

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: