Sociala medier och marknadsföring

Mål    Att lära sig om hur sociala medier används i marknadsföring, att öva branschord, att lära sig följa och analysera aktivitet på sociala medier

Nivå    A2-C1

Att göra    Studerandena studerar terminologi på förhand och se ett webinar. De analyserar webinariet, sitt eget meteende på sociala medier och ett valbart företags synlighet på sociala medier.

Omfattning    0,5 sp

Förhandsuppgifter

Bearbetning

1 Skriv ner egna tycken och tankar om videon

2 Gör en Goolge sök om dig själv och berätta vad som du hittade. Svara även frågorna jag och sociala medier.

1.Hur används sociala medierna inom turism?
2.Vilka kanaler används det?
3.Vilka kanaler använder du?
4.Vad gör du på kanalerna (följer, delar, diskuterar, gillar, delar foton, osv)

3 Välj ett nordiskt företag inom din bransch som du känner eller har besökt. Berätta om hur företaget använder sociala medier: vilka kanaler de använder, vad använder de kanalerna för (olika syften med kanalerna?), kommentera innehållet (vem publicerar, teman, hur ofta, text eller bilder, osv.) och berätta om egna tycken och tankar om företagets synlighet på sociala medier.

Samla dina svar till frågorna i en multimodal presentation och lämna in på din grupps inlärningsområde. Koncentrera på innehållet av företagsanalys. Kom ihåg att använda branschtermer och termer inom sociala medierna.

Presentation/Diskussion

Diskutera varandras presentationer i kurschat eller på timmarna.
Kommentera gärna presentationernas innehåll, analys och det visuella.

 

Utvärderingsexempel   

utvärdering på skalan 1–5 samt i skrift

Studerandena utvärderar sitt eget arbete och sina studiekompisars prestationer skriftligt.

 

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: