Mångkulturell kommunikation

Kan göras virtuellt eller multimodalt. Uppgifter 1 – 3 för 1 sp och uppgift 3 för 0,5 sp.

Mål     1) att lära sig om teorier om kulturkompetens (t ex Hofstede, Trompenaars, Hall, Lewis) och

2) att jämföra kultur och dess påverkan på affärskommunikation mellan någon nordisk kultur och finsk kultur (ELLER mellan nordisk kultur och ett valt lands eller språkgruppens kulturkompetens)

3) att ge tips för en som planerar göra affärer inom detta kulturområde
4) att utveckla kompetens i mångkulturell kommunikation, förmedling av information multimodala kunskaper, multimodal informationssökning

Nivå    A2-B1/B2

Att göra    Göra en video om affärskommunikation och kommunikationsstilar i ett vald.

 

Omfattning    0,5 -1 sp (13 – 27 h)

Annat    Kan göras virtuellt eller multimodalt.

Förhandsuppgifter
Bekanta dig med teorier om kulturkompetens och ditt hemlands samt ett valds land kommunikationsstilar och affärskommunikation.

Exempel på lämpligt material samlat på Padlet https://padlet.com/lippe_wallenius/4c7i3w6r5j53
Studerandena kan tillägga sina egna länkar samt videor och presentationsmaterial.

Bearbetning
Först, analysera ditt hemlands kultur och kommunikation. Sedan, välj något (nordiskt) land och studera dess kultur och hur landet klassificeras enligt minst två teorier om kulturkompetens. Jämför den valda kulturen och dess kommunikationssätt med de finska.
ELLER
Jämför nordisk kulturkompetens och kommunikation med en vald kultur med dess kommunikationskultur utanför Norden.

Förbered en presentation på dina resultat och ge tips för en som planerar göra affärer i denna kultur. Ge gärna egna exempel. Jämför målkulturen och dess kommunikationssätt med de finska.

Presentera för klassen med hjälp av visuella hjälpmedel (Prezi, Emaze, Canva, Power-Point) eller laga en video (Edvisto, Screen-o-Matic, Power-Point inspelning). Presentationen ska vara i 5 – 10 minuter.

Extra
Som uppföljning kan gruppen göra en simulation om möten i vilken deltagarna representerar de valda och presenterade kulturerna. Studerandena ska använda de tips som gavs i presentationerna och agera enligt de beskrivna beteende- och kommunikationsmönstren.

Presentation/Diskussion

Håll presentationen i klasser/Skype/GoogleHanouts och kom ihåg att ha en frågestund i slutet.
ELLER
Ta del i en gallery walk -session där flera studerande presenterar sitt arbete.
Kommentera och evaluera din egen prestation samt andras i virtuell diskussion, ansikte-mot-ansikte eller skriftligt.
Kommentarer: korta kommentarer om det du lärt dig, det som var bra, förbättringsidéer

utvärderingsexempel

Lärarutvärdering
struktur (inledning, huvudinnehåll, avslutning), innehåll (enligt kraven: teori om kulturkompetens, tips, exempel, jämförelse), flyt och ledighet, terminologi, interaktion, visuella hjälpmedel

de ovannämnda moment ges betyg på skalan 1-5 med skriftliga kommentarer

godkänt:

ska kompletteras:

icke-godkänt:

Studerandena utvärderar sitt eget arbete, sina studiekompisars prestationer (se diskussion) och därtill utvärderar läraren prestationerna

exempel på resultat
Danmark, Business Swedish 2 (hösten 2017) pyydä lupa

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: