Processbeskrivning

Mål:

Att bekanta sig med svenskspråkiga processbeskrivningar, välja en process och beskriva den på svenska

Innehåll:

  1. Välj en process som du vill beskriva. Processen borde inte vara allt för komplicerad.
  2. Bekanta dig med processbeskrivningar på svenska och studera hurdana ord och fraser används i dem.
  3. Presentera processen med hjälp av bilder och text, med hjälp av video (du kan själv filma eller du kan använda en färdig video som du förklarar för muntligt )

Exempel på process: Hur man designareller tillverkar en produkt eller planerar en marknadsföringskampanj.

Exempel på en processbeskrivning (video utan tal med stödord på finska).

Du kan t.ex. beskriva processen muntligt så att du använder videon som underlag. Du kan filma eller banda in din beskrivning eller laga en processdiagram med stödord och bilder.

0,5 sp

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: